Żylaki odbytu

Żylaki odbytu są elementem anatomii człowieka. Położone w kanale odbytu guzki krwawnicze są wraz ze zwieraczem odpowiedzialne za kontrolowanie procesów fizjologicznych.
Często dochodzi jednak w ich obrębie do pojawienia się stanów chorobowych. Zaliczamy do nich: krwawienie z odbytu, świąd, ból związany z tworzeniem się zakrzepów w żylakach oraz wypadanie guzków krwawniczych na zewnątrz. Wyróżniamy zewnętrzne oraz wewnętrzne żylaki odbytu. Zewnętrzne są na ogół źródłem odczuwanego bólu, jako że tworzą się w okolicy silnie unerwionej bólowo. Zewnętrzny typ żylaków częściej dotyka osób prowadzących siedzący tryb życia. Z kolei żylaki wewnętrzne są pokryte błoną śluzową odbytnicy.
Wyróżniamy cztery stopnie w chorobie wewnętrznych żylaków odbytu. W I stopniu hemoroidy są niewidoczne (można je zauważyć jedynie przy badaniu wziernikiem); w stopniu II hemoroidy wypadają z kanału odbytu w trakcie parcia, jednak powracają do normalnej pozycji po jego zakończeniu; w III stadium – hemoroidy wypadają w trakcie parcia, jednak nie są w stanie samoistnie wrócić do pozycji wyjściowej, z kolei w IV, ostatniej fazie – hemoroidy nie dają się odprowadzić, mają skłonność do obrzędów, krwawień, zakrzepów a nawet martwicy. Jeśli chodzi o zewnętrzne żylaki odbytu – są położone niżej od hemoroidów i od początku są dobrze widoczne. Powodują silny ból od początku. Leczenie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych żylaków zależy od szybkości wykrycia choroby. Może się odbywać zarówno w sposób zachowawczy (maści, czopki, kąpiele nasiadowe, preparaty zielarskie, odpowiednia dieta, dużo ruchu), jak i operacyjny.

PODZIEL SIĘ: